PARIS: Eifelovu věž není ani nutné představovat...              
„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde